PODZIĘKOWANIA

poniedziałek, 24-06-2019


Panu Bogu i Matce Bożej – za bezpieczny przebieg pielgrzymki i wszelkie łaski jakie otrzymaliśmy podczas tegorocznych rekolekcji w drodzeWam pielgrzymi – dziękuję i gratuluję, za że poszliście na pielgrzymkę podjęliście trud, ofiarę, za otwartość na Ducha Świetego i wobec drugiego człowieka.

PODZIĘKOWANIA  2019

Panu Bogu i Matce Bożej – za bezpieczny przebieg pielgrzymki i wszelkie łaski jakie otrzymaliśmy podczas tegorocznych rekolekcji w drodze

Wam pielgrzymi – dziękuję i gratuluję, za że poszliście na pielgrzymkę podjęliście trud, ofiarę, za otwartość na Ducha Świetego i wobec drugiego człowieka,

  1. abp. Tadeuszowi Wojdzie – za obecność, modlitewne wsparcie, dobre Słowo, za ta że Pasterz jest blisko owiec
  2. Adamowi Wtulichowi – kustoszowi tego miejsca– za dobre serce i wsparcie pielgrzymki, za serdeczne powitanie i gościnę w Różanymstoku, za Słowo na starcie Pielgrzymki. Również za przyjęcie nas tydzień temu na drugiej rowerowej pielgrzymce do Różanegostoku

Księżom przewodnikom z Białegostoku jak i z innych miejscowości – za serce włożone w funkcjonowanie poszczególnych grup, za to że wam się chce.

  1. Tomaszowi Kozłowskiemu – za tegoroczne konferencje
  2. Mateuszowi Wasilewskiemu, ojcu duchowemu pielgrzymki – za przygotowanie rozważań do książeczki formacyjnej

Księżom Neoprezbiterom – za wspólną modlitwę w Majewie

Klerykom i Siostrom Zakonnym – za świadectwo wiary i zaangażowanie w formację duchową pątników

Lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym na czele z ks. Sławkiem: za dyspozycyjność czasową, posługę lekarską i wniesiony uśmiech tam gdzie był ból. Ks. Damianowi i ks. Sławkowi

CAŁEJ Służbie Medycznym  (Służbie Medycznej Caritas – za leczenie i karmienie w Majewie & Ratownikom Medycznym-Harcerzom, Hurtowni leków, ks. Adamowi Kozikowskiemu

Służbie Kwatermistrzowskiej na czele z ks. Tobiaszem Stasińskim – za ciężką pracę wykonaną na pielgrzymce. W tym miejscu za wieloletnią posługe Panu Wiesławowi Rydzewskiemu który został kościelnym w Choroszczy i nie mógł posługiwać.

Służbie Pilota na czele z ks Piotrem Szmigielskim – za bezpieczne przyprowadzenie pielgrzymów do Matki Bożej

Biurowi Obsługi Pielgrzyma – za wspaniałą pracę przed, w trakcie i mam nadzieję po pielgrzymce  Asi, Sandrze Klaudii i Magdzie i Damianowi

Fotografowi: Norbetowi Niechoćko

Porządkowym – za pomoc w bezpiecznym przeprowadzeniu grup

Diakoniom Muzycznym (scholi na czele z Magdą Jaszczołt, scholi z Sokółki ) – za dzielenie się talentami muzycznymi

Zespołowi Dom Jednego Serca– za koncert i posługę na mszy

Diakoniom Liturgicznym – za pełnienie posługi podczas liturgii na czele z Damianem Wiśniewskim

Panu Andrzejowi Babulowi  – za posługę i za udostępnienie swojego auta na potrzeby pielgrzymki

ZA WSPARCIE FINANSOWE: Urzędowi Miejskiemu w Białymstoku, Urzędowi Miejskiemu w Dąbrowie Białostockiej(Burmistrzowi i Dyrektorowi Gminno-Miejskiego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Białostockiej), Firmom:, Samasz, Jaz – bud, księgarni św. Jerzego.

Białostockiej Komunikacji Miejskiej oraz dyrektorom szkół białostockich za możliwość rozwieszenia plakatów w autobusach i szkołach

Policji– za pomoc w bezpiecznym przeprowadzeniu grup

Proboszczom w Świętej Wodzie, Czarnej Białostockiej, Rozedrance Starej, Majewie oraz Gospodarzom z wielu miejscowości a także Dyrekcji szkół w Rozedrance Starej, Nierośnie, Reszkowcach, Boguszach, Kamionce Starej, Czerwonce, Suchodolinie – za życzliwe przyjecie pielgrzymów

Mediom diecezjalnym i państwowym – za promocję i informowanie o pielgrzymce

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności  Informacje o cookies

ROZUMIEM