Podziękowania

poniedziałek, 28-06-2021


Panu Bogu i Matce Bożej – za WSZYSTKO!

PIELGZYMOM – dziękuję i gratuluję, za że poszliście na pielgrzymkę podjęliście trud, ofiarę, za otwartość na Ducha Świetego i wobec drugiego człowieka, za zbiórkę na nową szatę Maryi.

ks. Adamowi Wtulichowi – kustoszowi tego miejsca– za piękną współpracę, dobre i pokorne serce, za serdeczne powitanie i gościnę w Różanymstoku, za piękne świadectwo kapłańskiej służby. Również za przyjęcie nas tydzień temu na czwartej rowerowej pielgrzymce do Różanegostoku. Całej wspólnocie salezjańskiej.

Księżom przewodnikom z Białegostoku jak i z innych miejscowości – za serce włożone w funkcjonowanie poszczególnych grup, za dyspozycyjność.

ks. Stanisławowi Boleście – za tegoroczne konferencje

Księdzu Neoprezbitowi – za wspólną modlitwę w Sokółce

Ks. Wojciechowi Kapica – za homilię w Sokółce

Klerykom i Siostrom Zakonnym – za świadectwo wiary i zaangażowanie w formację duchową pątników

Lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym: za dyspozycyjność czasową, posługę lekarską i wniesiony uśmiech tam gdzie był ból.

Klerykowi Przemkowii – za troskę o tych, którym brakowało sił na trasie i Ks. Rafałowi za pożyczenie do tych celów busa.

Służbie Kwatermistrzowskiej na czele z ks. Tobiaszem Stasińskim – za ciężką pracę wykonaną na pielgrzymce.

Służbie Pilota na czele z ks. Piotrem Szmigielskim – za bezpieczne przyprowadzenie pielgrzymów do Matki Bożej

Biurze Obsługi Pielgrzyma – za wspaniałą pracę przed, w trakcie i mam nadzieję po pielgrzymce Sandrze, Szymonowi i Maksymilianowi

Fotografowi: Norbetowi Niechoćko

Porządkowym – za pomoc w bezpiecznym przeprowadzeniu grup

Diakoniom Muzycznym – za dzielenie się talentami muzycznymi, scholi z par. św. Antoniego w Sokółce, siostrom Dąbrowskim J

Diakoniom Liturgicznym – za pełnienie posługi podczas liturgii na czele z diakonami i klerykami

Panu Sławkowi Danowskiemu  – za posługę i za udostępnienie auta na potrzeby pielgrzymki.

ZA WSPARCIE: Ks. Ekonomowi Piotrowi Augustynowiczowi i księgarni św. Jerzego, Gminie w Dąbrowie Białostockiej (Burmistrzowi), Starostwu w Sokółce, Dyrektorom Szkół,

Policji– za pomoc w bezpiecznym przeprowadzeniu grup

Proboszczom w Sokółce, Świętej Wodzie, Czarnej Białostockiej, Rozedrance Starej, Sokolanach, Sidrze oraz Gospodarzom z wielu miejscowości – za życzliwe i smaczne przyjecie pielgrzymów

Mediom diecezjalnym i państwowym – za promocję i informowanie o pielgrzymce

Jeśli kogoś pominąłem to przepraszam. Niech Bóg wszystkim obficie wynagradza.

Pozdrawiam Wszystkicg serdecznie, ks. Kamil

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności  Informacje o cookies

ROZUMIEM