INFORMACJE O PIELGRZYMCE ROWEROWEJ DO SOKÓŁKI 2019

 • TERMIN: 22 września 2019 r. (niedziela)
 • KOSZT: Bezpłatna
 • ZAPISY: Tylko online na stronie internetowej, www.rozanostocka.pl przez formularz zgłoszeniowy
 • ZBIÓRKA W DNIU PIELGRZYMKI: 22 września, godz 6:00, na placu w ŚWIĘTEJ WODZIE – omówienie spraw organizacyjnych
 • START: Pielgrzymka startuje z placu w Świętej Wodzie o godz. 6:20
 • BAGAŻE: Bagaż podręczny z którego pielgrzym będzie korzystał na trasie będzie przewożony w specjalnie do tego przygotowanym samochodzie – busie (nie wieziemy bagażu na plecach) – na każdym postoju do busa będzie dostęp.
 • TRASA i PROGRAM:  szczegóły trasy (powrót tą samą trasą – ewentualnie pociągiem we własnym zakresie)
 • UCZESTNICY: Osoby nieletnie mogą wziąć udział w pielgrzymce pod warunkiem posiadania ze sobą zgody rodziców lub opiekunów prawnych, formularz do pobrania na stronie. ZGODA RODZICÓW 
 • BEZPIECZEŃSTWO: Uczestnicy będą poruszać się w kolumnie, która będzie na całej trasie zabezpieczona przez POLICJĘ, zasady poruszania normuje regulamin, kask mile widziany. W razie uszkodzenia roweru na trasie z samochodu serwisowego otrzymujemy rower zapasowy.
 • ZABIERAMY ZE SOBĄ: sprawny rower (po przeglądzie), wyżywienie (W SOKÓŁCE PO MSZY ZAPEWNIONY BĘDZIE CIEPŁY POSIŁEK) zapasową dętkę, ubranie dostosowane do pogody, coś od deszczu, lekarstwa (jeśli ktoś zażywa),
 • ODPOWIEDZIALNY ZA PIELGRZYMKĘ JEST KS. KAMIL CIULKIN W RAZIE PYTAŃ PROSZĘ PISAĆ NA ciulkin@wp.pl