RODO

 • Szanowni Państwo,Informujemy, że w dniu 25 maja 2018 r. na terenie całej Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony danych osobowych (RODO). W związku z tym przekazujemy kilka informacji na temat zasad przetwarzania Państwa danych osobowych przez administratora.

  Administrator danych

  Ks. Kamil Ciulkin – kierownik Pieszej i Rowerowej Pielgrzymki do Różanegostoku

  Możesz się z nim skontaktować pod adresem:
  ul. Sybiraków 2 15-204 Białystok
  lub mailowo: ciulkin@wp.pl

   

 • Zapisując się na pielgrzymkę online lub korzystając z naszego sklepu klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz informacji związanych z realizacją zamówień dokonywanych strefie online rozanostocka.pl takich jak: Imię, Nazwisko, pesel, wiek, parafia, adres e-mail. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia klienta przez strefę online rozanostocka.pl. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 • Dane osobowe są chronione zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2018 poz. 1000)
 • W przypadku zapisu na pielgrzymkę rowerową dane Imie i Nazwisko oraz Pesel są przekazywane firmie ubezpieczeniowej.
 • Dane są przetwarzane zgodne z ww. rozporządzeniem. Osoba fizyczna ma prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych informacji o:
  1. okresie przetwarzania jej danych,
  2. dostępu do danych – ich poprawiania, zaprzestania przetwarzania (cofnięcia zgody na przetwarzanie), zmiany lub usunięcia,
  3. przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych z Administratorem Danych Osobowych,
  4. wniesienia ewentualnej skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.