Przeżyjmy to jeszcze raz – wszystkie zdjęcia PPR 2017

dzień I

dzień II

dzień III