PIELGRZYMKA ROWEROWA DO SOKÓŁKI

 

trasainformacjeregulamin

 

 

Pielgrzymka ma charakter religijno-patriotyczny (obchody 99 rocznicy Bitwy Niemeńskiej)

W PROGRAMIE:

  • godz. 10.00     Msza św. z udziałem pocztów sztandarowych i Kompanii Honorowych
    w Sanktuarium Najświętszego Sakramentu przy kościele parafialnym
    pw. św. Antoniego Padewskiego w Sokółce; (rowery zostawiamy przy plebanii, będą pilnowane przez służby pielgrzymkowe)
  • godz. 11.30     przemarsz z Miejską Orkiestrą Dętą z Sokółki pod Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego;
  • godz. 11.45     uroczystości patriotyczne: (przemówienia okolicznościowe; Apel Poległych; Salwa Honorowa; złożenie wieńców; pokaz sprzętu służb mundurowych.)
  • ok 13:00 – gorący posiłek przy kościele św. Antoniego

ZAPISY ONLINE

[contact-form-7 id=”667″ title=”ZAPISY ONLINE”]

* Wysłanie zgłoszenia jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na regulamin i na na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji zapisów (Dane osobowe są chronione zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2018 poz. 1000) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie.).
Dane są przetwarzane zgodne z ww. rozporządzeniem. Osoba fizyczna ma prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych informacji o: okresie przetwarzania jej danych, dostępu do danych – ich poprawiania, zaprzestania przetwarzania (cofnięcia zgody na przetwarzanie), zmiany lub usunięcia, przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych z Administratorem Danych Osobowych, wniesienia ewentualnej skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Administrator danych

Ks. Kamil Ciulkin

Możesz się z nami skontaktować pod adresem:
ul. Słonecznikowa 8 15-660 Białystok
lub mailowo: ciulkin@wp.pl