REGULAMIN PIELGRZYMKI ROWEROWEJ

REGULAMIN PIELGRZYMKI:
 1. Pielgrzym porusza się na własnym (sprawnym) rowerze. Konieczny jest kask. Jeśli w czasie jazdy nastąpi awaria otrzymuje rower zastępczy.
 2. Rowerzyści jadą w dwóch grupach. W każdej grupie pielgrzymi przemieszczają się w dwóch rzędach w równych odstępach miedzy rowerami.
 3. Kolumnę rowerów będą zabezpieczać od przodu i tyłu dwa samochody pilotów. Za przednim samochodem pilotującym  będzie  jechał pilot na rowerze nadający tempo – nie wolno go pod żadnym pozorem wyprzedzać. Na końcu bezpośrednio przed samochodem pilota również będzie pilot na rowerze.
 4. Pielgrzym zapisuje się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dokonanie wpłaty na konto 40zł.
 5. Liczba miejsc jest ograniczona, po przekroczeniu limitu zapisów, będzie można wpisać się na listę rezerwową
 6. Uczestnictwo od 14 roku życia.
 7. Osoby nieletnie mogą wziąć udział w pielgrzymce pod warunkiem posiadania ze sobą zgody rodziców lub opiekunów prawnych, formularz do pobrania na stronie. FORMULARZ ZGODY RODZICÓW (81 pobrań)
 8. W czasie poruszania się na rowerze nie wolno puszczać kierownicy, najeżdżać na koło roweru jadącego z przodu i obok, gwałtownie i bez uzasadnienia hamować, bez uzasadnionej przyczyny zjeżdżać samodzielnie z trasy
 9. Usterki rowerów należy zgłaszać od razu po dojechaniu na postój a nie przy wyjeździe z niego.
 10. Gdy w czasie jazdy z jakiś powodów musimy się zatrzymać to:
  • jadąc w lewej kolumnie – pielgrzym zjeżdża delikatnie w lewo starając się nie przekroczyć osi jezdni i czeka aż minie go kolumna rowerzystów. Wówczas przechodzi na pobocze,
  • jadąc w prawej kolumnie – pielgrzym zjeżdża delikatnie w prawo starając się nie wypaść za pobocze i czeka aż minie go kolumna rowerzystów.
   Na końcu jedzie serwisant, który pomoże usunąć usterkę lub zamieni rower na zapasowy.
 11. Na trasie pielgrzymki nie zostawiamy śmieci, wyrzucamy je do przygotowanych worków na śmieci.
 12. Na pielgrzymce obowiązuje zakaz spożywania alkoholu w jakiejkolwiek postaci, palenia papierosów i zażywania narkotyków w każdej postaci.
 13. We wszelkich sprawach nie ujętych powyższym regulaminem decyzję podejmuje ksiądz kierownik lub osoba przez niego upoważniona.
 14. W wypadku nie przestrzegania regulaminu pielgrzym zostanie wydalony z pielgrzymki. W przypadku niepełnoletnich o zaistniałym fakcie zostaną powiadomieni rodzice, którzy we własnym zakresie odbiorą swoje dziecko z pielgrzymki.